Media review (2010)

13/12/10
SWAY Turbine picks Ingelise Arntsen for CEO
30/08/10
Sway Turbine AS investerer 400 mill.kr. i vindturbin i Øygarden
Det nystartede selskapet Sway Turbine AS investerer 400 mill. kr. i vindturbin i Øygarden.
SWAY Turbine AS / C.Sundts gate 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55706500 / E-mail: post@swayturbine.com