Sway Turbine AS investerer 400 mill.kr. i vindturbin i Øygarden

30. August 2010
Det nystartede selskapet Sway Turbine AS investerer 400 mill. kr. i vindturbin i Øygarden.

tilbakeBack
SWAY Turbine AS / C.Sundts gate 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55706500 / E-mail: post@swayturbine.com